گزارش شکار سال 1396

نتایج سرشماری در شهریور ماه 96 نشان داد که تعداد کل و بز موجود در منطقه 1400 راس می باشد این سرشماری با هماهنگی سازمان محیط زیست، اداره محترم استان و همکاری قرقبانان و علاقمندان سرشماری وحوش انجام گردید. با توجه به نتایج سرشماری تعداد 35 پروانه شکار به قرق علی آباد اختصاص یافت و فصل شکار با مجوز سازمان محیط زیست از روزشماره 20 آبان ماه آغاز گردید. در ادامه با توجه به استقبال شکارچیان علاقمند تعداد 12 پروانه شکار کل و 2 عدد قوچ نیز به این منطقه اختصاص یافت.

با نگاه ویژه مدیریت قرق علی آباد به جوامع بومی و محلی علاوه بر اختصاص 30 درصد از تعداد پروانه ها، از محل پروانه های آزاد نیز تعدادی با توجه به تقاضای شکارچیان بومی به این عزیزان اختصاص یافت.

از تعداد کل پروانه های اخذ شده 11 عدد به شکارچیان خارجی اختصاص یافت که شکارچیان امسال منطقه از کشورهای آمریکا، روسیه و دانمارک بودند.

از 42 پروانه سال 96 با همکاری قرقبانان و مدیریت قرق تعداد 40 پروانه با موفقیت شکار خود را انجام داده و نتایج بدست آمده نشان می دهد که بیش از 50 درصد شکارچیان طول شاخ  بالای 95 سانتی متر را ثبت نمودند و اما رکورد شکار امسال در قرق علی آباد به طول شاخ 113 اختصاص یافت.

با مراجعه به لینک زیر می توانید شکارهای انجام گرفته از سال 95 تا کنون را مشاهده نمایید.

برای مشاهده تصاویر اینجا کلیک کنید.