پلنگ ایرانی

پلنگ از رده پستانداران، راسته گوشتخواران و خانواده گربه سانان است. این گونه از گونه های شب فعال به شمار می رود، به صورت انفرادی زندگی می کند و دارای قلمرو است. پلنگ معمولا آرام، بی صدا و با سرعت کم حرکت می کند ولی به آسانی می تواند سرعت خود را به بیشتر از 60 کیلومتر در ساعت افزایش دهد. این حیوان حس شنوایی بسیار قوی دارد. خوب شنا می کند و به آسانی حیوان بزرگی تا سه برابر وزن خود را از صخره ها بالا می برد یا به بالای درخت حمل می کند. پلنگ دشمن طبیعی ندارد، فقط گاهی توله ها توسط سایر گوشتخواران شکار می شوند. جمعیت این حیوان به دلیل کم شدن طعمه، آغشته کردن لاشه حیوانات شکار شده به مواد سمی توسط انسان، شکار غیر مجاز و تصادفات جاده ای رو به کاهش گذارده و در برخی مناطق به کلی نابود شده است (ضیایی، 1389). دوربین های تله ای نصب شده در منطقه، حضور پلنگ در محدوده کمر انجیر و سامری را به ثبت رسانده اند.