قوچ و میش

این گونه از رده پستانداران، راسته زوج سمان و خانواده گاوسانان می باشد. قوچ و میش ها روزگرد هستند، ولی اغلب در صبح زود و عصر چرا می کنند و در ساعات بین روز به استراحت و نشخوار می پردازند. به صورت اجتماعی زندگی می کنند. حس بویایی و بینایی در آنها بسیار قوی است و از علوفه، بوته ها و برگ درختان تغذیه می کنند ولی کمتر از کل و بز سرشاخه می خورند. قوچ و میش ها بیشتر در تپه ماهورها و دامنه کوهستان های مرتفع زیست می کنند. این گونه طبق طبقه بندی حفاظتی در ایران جزء گونه های حمایت شده و بر اساس لیست سرخ IUCN آسیب پذیر (VU) هستند. دشمن طبیعی قوچ و میش، گرگ، پلنگ، یوزپلنگ و سگ ها هستند. در سالهای اخیر در کشور به علت اشغال زیستگاه و آبشخورها، شکار بی رویه و گرفتن بره ها نسل آنها به شدت رو به کاهش نهاده و در بعضی مناطق به کلی نابود شده اند (ضیایی، 1389). بر اساس تحقیقات انجام شده قوچ و میش در این منطقه به نژاد اوریال نزدیک تر بوده و به تعداد بسیار معدودی در زیستگاه چاه میل مشاهده شده است.