درباره ما

به محض ابلاغ دستورالعمل اولیه قرق اختصاصی در سال 1389، درخواست مدیریت قرق اختصاصی در محدوده علی آباد چهل گزی به اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد ارائه شد و از همان زمان حفاظت غیر رسمی و یا به تعبیری افتخاری در این عرصه آغاز شد. مانند هر کار جدید دیگری، سنگ اندازی و مانع تراشی ها در راه بودند: هم از سوی برخی بخش های دولتی و هم از جانب شکارچیان و برخی مردم محلی. اما خوشبختانه احیاء جمعیت گونه های برجسته حیات وحش و مستندسازی گونه های کمیاب، زودتر از آنچه پیش بینی می شد خود را نشان داد و همین عامل، کمک زیادی به توجیه فعالیت های حفاظتی در منطقه نمود البته بلندنظری و همراهی کارشناسان و مدیران محیط زیست، علیرغم ضعف چارچوب های قانونی کافی را نباید فراموش کرد. نهایتا” در اسفند ماه سال 94 موضوع واگذاری قرق در این محدوده به تصویب شورایعالی حفاظت محیط زیست رسیده و رسمیت یافت.