ارتباط با ما

 مدیر منطقه قرق

پست الکترونیک: president@appwildlife.ir

 مدیریت تورهای شکار و گردشگر (مهندس یوسفی)

موبایل:۰۹۱۳۹۶۹۴۳۳۲

پست الکترونیک:info@appwildlife.ir

مدیریت بازاریابی(حمیدرضا نیک نیت)

پست الکترونیک:marketing@appwildlife.ir